Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit van het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van onafhankelijke kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Voor de bouw heeft de invoering van deze wet grote consequenties voor de bedrijfsvoering en het aantonen van de kwaliteit van het bouwwerk. Een goede voorbereiding en hiermee tijdig starten zijn dan ook van groot belang on na invoering van de wet niet in de problemen te komen. De Wet Kwaliteitsborging zal op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 ingevoerd worden.

De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen:

  1. Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  2. Verbeterde positie van de consument
  3. Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Deze nieuwe wet zorgt dus voor strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  1. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  2. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  3. De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  4. Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1januari 2021 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  5. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Wilt u meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.