Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), waaronder in ieder geval het dak en de gevel, maar vaak ook het trappenhuis en de kozijnen.

Wat staat er in het MJOP?
In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. In het MJOP staat aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

Bouwdeel: het MJOP laat zien over welk bouwdeel het gaat (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, etc.).
Cyclus: het MJOP laat zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden.
Kosten: tot slot staat er in het MJOP staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

Offerte MJOP
Wilt u een offerte opvragen voor een MJOP? Mail dan uw XXXX naar bpem@bpem.nl of neem gerust contact op voor meer informatie.