Klimaatinstallaties

– Centrale verwarmingsinstallaties
– Directe en indirecte koeling
– Mechanische en natuurlijke ventilatie
– Elektrische en gasgestookte bevochtiging
– Ontvochtiging
– Binnen- en buitenzonwering

______________________________________________________________________________________________________________________________

Duurzame energie

– Warmteterugwinning en zonne-energie
– Warmtekrachtkoppeling met gasmotoren, mini en microwarmtekrachtkoppeling
– Elektrisch en/of gasmotoren gedreven warmtepompen
– Koude- en/of warmteopslag in bovengrondse of ondergrondse buffers en aquifers
– Haalbaarheidsstudies voor toepassingen van duurzame energie, gebaseerd op investeringen energiegebruik, levensduur, beheer/exploitatie en economische factoren

______________________________________________________________________________________________________________________________

Werktuigbouwkundige installaties

– Aardgas
– Binnen- en buitenriolering
– Isolatie
– Brandveiligheid
– Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
– Regelinstallaties

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sanitaire installaties

– Tapwater installaties
– Hemelwaterafvoerinstallaties
– Vuilwaterafvoerinstallaties
– Grijswater- en afvalwaterinstallaties

______________________________________________________________________________________________________________________________

Elektrotechnische installaties

– Sterkstroom, zwakstroom en verlichting
– Beveiliging en toegangscontroles
– Brandbeveiliging en ontruimingsinstallaties
– Liften en roltrappen

______________________________________________________________________________________________________________________________

Gebouwbeheerssystemen

– Meet- en regeltechniek
– Brand en braak detectie en alarmering
– Meld- en blussystemen
– Toegangscontrole en beveiligingssystemen

______________________________________________________________________________________________________________________________

Data-, spraak en beeldcommunicatie

– Data aansluitingen
– Intercominstallatie