Wat we doen:

Advisering en begeleiding voor bestaande- en nieuwbouw utiliteit en woningbouw:

– Bedrijfspanden
– Kantoor- en bedrijfsverzamelgebouwen
– Scholen basisonderwijs en voortgezet onderwijs
– Sportaccommodaties; sporthallen, sportcomplexen en fitnesscentra
– Woningcomplexen grondgebonden en gestapelde bouw
– Multifunctionele accommodaties

Rapportages en inventarisatie:
Energieprestatie (EP) voor bestaande utiliteitsgebouwen (met energielabeling)
– Opstellen van Energieprestatie eis berekeningen voor nieuwbouw in utiliteit en woningbouw
– Meer jaren onderhoudsbegrotingen op gebied van technische installaties

Diverse:
– Opstellen van second opinion
– Controle op huidige status van functionaliteit technische installaties
– Opstellen van beheers- en onderhoudsplanning inzake installaties binnen bestaand vastgoed

Onderscheid zich door:
Door het toepassen van energiezuinige systemen op gebied van:
– Ventilatievoorzieningen
– Verwarming en koeling
– Warmtapwaterbereiding
– Opwekking elektra
– Verlichting

– Ontwerpen op total cost of ownership (initiële investering en exploitatiekosten.
– Ontwerp uitwerking met herijking per fase afronding tijdens uitwerking van het totale ontwerp
– Verwerking van Energieprestatie norm en mogelijkheden van het ontwerp tijdens ontwerpfases
– Speciale opleverprocedures en nazorg bij ingebruikname

Wij zorgen ervoor dat onze klanten volledig ontzorgt worden doordat wij het gehele proces vanaf het eerste schetsontwerp tot de oplevering en de nazorg voor u verzorgen. Daarnaast verzorgen wij ook de budgetbepaling, het bestek, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering. Desgewenst verzorgen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning, dit bijgestaan door BENG-, transmissie- en ventilatieberekeningen als ook lichtberekeningen. De laatste technieken op het gebied van energiebesparing en beperking van CO²-uitstoot zullen gedurende dit proces voortdurend worden getoetst en besproken.

Wij hebben een heldere kijk op installatietechniek. Betrokkenheid, flexibiliteit, integriteit, nazorg en absolute onafhankelijkheid staat hierbij hoog in het vaandel.

Second Opinion en installatierapportages

Bent u niet tevreden over de werking van uw installatie, heeft u twijfels over het energieverbruik en zijn en er klachten van gebruikers? Wij zijn onafhankelijk en kunnen hier een objectief oordeel over vellen. Second opinions zijn steeds vaker gewenst door de toenemende eisen die gesteld worden aan hedendaagse gebouwen en de discussies die hierdoor kunnen ontstaan. Wij scheppen hier de helderheid in die u zoekt en geven u een duidelijk rapport in handen.