Boink Project- & Energiemanagement B.V. (BPEM) is een dienstverlenend bedrijf op gebied van advisering, projectmatige begeleiding van Technische installaties in gebouwen.

Deze dienstverleningen bestaan uit:

Advisering en begeleiding voor bestaande- en nieuwbouw Utiliteit en woningbouw:

– Bedrijfspanden
– Kantoor- en bedrijfsverzamelgebouwen
– Scholen basisonderwijs en voortgezet onderwijs
– Sportaccommodaties; sporthallen, sportcomplexen en fitnesscentra
– Woningcomplexen grondgebonden en gestapelde bouw

Rapportages en inventarisatie:
– Energie Prestatie Advisering (EPA) voor bestaande utiliteitsgebouwen (met energie-labeling)
– Opstellen van Energieprestatie eis berekeningen voor nieuwbouw in utiliteit en woningbouw
– Meer jaren onderhoudsbegrotingen op gebied van technische installaties

Diverse:
– Opstellen van second opinion
– Controle op huidige status van functionaliteit technische installaties
– Opstellen van beheers- en onderhoudsplanning inzake installaties binnen bestaand vastgoed

Onderscheid zich door:
Door het toepassen van energiezuinige systemen op gebied van,
– Ventilatievoorzieningen
– Verwarming en koeling
– Warmtapwaterbereiding
– Opwekking elektra
– Verlichting

– Ontwerpen op Total cost of ownership (initiële investering en exploitatiekosten)
– Ontwerp uitwerking met herijking per fase afronding tijdens uitwerking van het totale ontwerp
– Verwerking van Energieprestatie norm en mogelijkheden van het ontwerp tijdens ontwerpfases
– Speciale opleverprocedures en nazorg bij ingebruikname