Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen ofwel ‘’BENG’’, voorheen EPC (energieprestatiecoëfficiënt). De NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie van alle gebouwen, dus woning en utiliteit, bestaand en nieuw. De eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:
1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder bouwtype. Ga voor meer informatie naar de Energieprestatie indicatoren BENG.

Boink Project- & Energiemanagement is certificeert om een BENG berekening te maken met zowel de basis als detail methode voor utiliteitsbouw en woningen.

Offerte BENG berekening
Wilt u een offerte opvragen voor een BENG berekening? Mail dan uw (schets-) ontwerp naar bpem@bpem.nl of neem gerust contact op voor meer informatie.