Enkele maanden geleden zijn we gestart met de voorbereiding van de realisatie van de nieuwbouw van de kantoor-, magazijn- en productieruimten als nieuwe huisvesting van de activiteiten van Sherbiny Head facility in Al-Khobar, Saudi-Arabië.

Samengevat betreft de opgave een combinatiegebouw, in totaal 8767 m2 bruto vloeroppervlak groot, waarvan ca. 3797 m2 productiehal, een magazijn a 830 m2 , een assembly-highcare zone van 947 m2 en kantoor van ca. 3200 m2.

Voor de multifunctionaliteit van het gebouw met haar functies zijn we gestart om een integraal bouwkundig- en installatie-ontwerp te maken voor verdere voorbereiding van realisatie van het bedrijfsgebouw.

BPEM heeft opdracht gekregen om samen met het ontwerpteam een ontwerp voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties uit te werken voor dit plan.

In deze uitvoering zijn de volgende partijen betrokken:

Opdrachtgever:  Sherbiny Head Office
Architect: Rempt v.d. Donk Architects
Adviseur constructeur: Pieters Bouwtechniek
Adviseur installaties: Boink Project- & Energiemanagement