De nieuwe MFA Hapert wordt gerealiseerd in de kern Hapert. Het Plangebied omvat de huidige kerk, de pastorie, de pastoorswoning, de Marnixschool, basisschool het Paleten de sporthal.

Om de realisatie van de MFA Hapert mogelijk te maken wordt de pastoorswoning en de Marnixschool gesloopt. Vervolgens wordt de nieuwbouw MFA Hapert gerealiseerd en de aansluiting gemaakt tussen de MFA en de sporthal. Deels gelijktijdig met de realisatie van het MFA zal het terrein gefaseerd ingericht worden. Nadat de nieuwe MFA gereed is met een deel van het terrein wordt basisschool Het Palet gesloopt en wordt het resterende terrein ingericht.

In deze uitvoering zijn de volgende partijen betrokken:

Projectmanagement: Laride | Hart voor huisvesting te Veldhoven
Aanbestedingsbegeleiding: Bizob Bureau Inkoop en Aanbestedingen
Architect: Tarra Architectuur & Stedenbouw
Adviseur Installaties: Boink Project-& Energiemanagement B.V.
Adviseur Akoestiek: Tritium Advies B.V.
Adviseur Constructies: Archimedes Bouwadvies B.V.
Adviseur Brandveiligheid: BRAVEA adviesbureau