12-5-2023

Inspiratieboek ”Kindcentra in hun omgeving”

Het inspiratieboek ‘’Kindcentra in hun omgeving’’ is vorige week gepresenteerd en wat is-ie mooi geworden.

Boink Project & Energiemanagement heeft bijgedragen aan een artikel over het prachtige MFA Hapert, een comfortabele plek dat onderdak biedt aan o.a. Basisschool Het Palet en Nummereen Kinderopvang.

Een belangrijk aspect van een hedendaags kindcentrum is verbinding creëren op verschillende niveaus, niet alleen pedagogisch, maar ook qua inrichting, architectuur en de omgeving.

Het realiseren van een kindcentrum is zowel een maatschappelijke als ruimtelijke uitdaging. Als er aan het begin verkeerde keuzes worden gemaakt, blijft het gebouw een geïsoleerd volume dat geen connectie maakt met de natuurlijke omgeving, de buurt of de wijk.

Dit inspirerende boek laat ongeveer 60 voorbeelden zien van kindcentra die de afgelopen jaren opgeleverd zijn, en die allen op eigen niveau te moeite waard zijn om te bekijken.

Via deze link kunt u uw eigen inspiratieboek bestellen.


4-10-2022

Feestelijke opening MFA Hapert

Afgelopen vrijdag werd het MFA Hart van Hapert officieel geopend. MFA Hart van Hapert is de naam van de multifunctionele accommodatie (MFA) die in het centrum van Hapert is gebouwd. Hierbij zijn de kerk en pastorie onderdeel van geworden. De MFA is een locatie waar meerdere voorzieningen samen komen.

MFA Hart van Hapert biedt plaats aan 6 hoofdgebruikers: het gemeenschapshuis, seniorensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang en kerk/parochie. Ook de streekomroep, de buurtzorg en de prikpost hebben hier een plek.

Een ander doel was de ontwikkeling van een kindcentrum. Hier is plaats voor opvang, educatie en opvoeding door kinderopvang en basisschool. De nieuwe locatie is zo ingericht dat een andere, moderne manier van onderwijs geven mogelijk is.

Tijdens de feestelijke opening waren er diverse optredens en sprekers. Wim van der Leegte onthulde de door VDL eerder geschonken fontein, die nu een ereplaats heeft gekregen op het plein voor de ingang aan de Oude Provincialeweg.

Boink Project- & Energiemanagement heeft tijdens het volledige traject een begeleidende rol gespeeld. We zijn in zowel de ontwerp, realisatie en nazorg fase een actief onderdeel geweest van het uitvoerende team. In dit traject hebben we naast het volledige installatieadvies voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, ook het bouwfysica-, brandmeld- en duurzaamheidsadvies verzorgd.


De nieuwe MFA Hapert wordt gerealiseerd in de kern Hapert. Het Plangebied omvat de huidige kerk, de pastorie, de pastoorswoning, de Marnixschool, basisschool het Paleten de sporthal.

Om de realisatie van de MFA Hapert mogelijk te maken wordt de pastoorswoning en de Marnixschool gesloopt. Vervolgens wordt de nieuwbouw MFA Hapert gerealiseerd en de aansluiting gemaakt tussen de MFA en de sporthal. Deels gelijktijdig met de realisatie van het MFA zal het terrein gefaseerd ingericht worden. Nadat de nieuwe MFA gereed is met een deel van het terrein wordt basisschool Het Palet gesloopt en wordt het resterende terrein ingericht.

In deze uitvoering zijn de volgende partijen betrokken:

Projectmanagement: Laride | Hart voor huisvesting te Veldhoven
Aanbestedingsbegeleiding: Bizob Bureau Inkoop en Aanbestedingen
Architect: Tarra Architectuur & Stedenbouw
Adviseur Installaties: Boink Project-& Energiemanagement B.V.
Adviseur Akoestiek: Tritium Advies B.V.
Adviseur Constructies: Archimedes Bouwadvies B.V.
Adviseur Brandveiligheid: BRAVEA adviesbureau