KEC Gapanja volledig ingericht

KEC Ganapja is inmiddels volledig ingericht, zowel binnen als buiten, en volledig in gebruik.

Op 10 november 2021 heeft gemeente Gennep weer mee gedaan met de jaarlijkse Boomfeestdag. Dit was ook meteen het startsein voor de inrichting van het buitenterrein.

Groen heeft positieve effecten op de gezondheid van kinderen. In een groene (school)omgeving bewegen kinderen meer, ontwikkelen ze betere motorische vaardigheden en laten ze meer divers en creatief spel zien. Ook ervaren kinderen in een groene omgeving minder stress, meer rust en kunnen ze zich er beter concentreren.

Een groene schoolomgeving maakt kinderen dus gezonder én slimmer! Daarom is het zo belangrijk dat de omgeving rondom het KEC groen is ingericht. Er is een ontwerp gemaakt met maar liefst 94 bomen: 88 nieuwe bomen en 6 lindes, die zijn verplaatst. Daarnaast zijn er zo’n 7.000 struiken en heesters geplant, en een groot aantal vaste, bloeiende planten. De aanplant wordt verzorgd door Idverde uit Venray.


21-7-2021

Oplevering KEC Ganapja

Op 21 juli is het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) opgeleverd aan de gemeente Gennep. Direct na de ondertekening overhandigde wethouder Rob Janssen de sleutels aan de scholen en kinderopvang, die aan het einde van de zomervakantie het gebouw betrekken. Het gaat om Stella Nova (voorheen Maria Goretti), Elckerlyc, SBO De Piramide en Spring Kinderopvang.

Voorspoedige bouw
De bouw van het KEC is voorspoedig verlopen. Het ontwerp komt van Frencken Scholl architecten en de bouw werd uitgevoerd door Jansman Bouw/Aarts Bouw. Rob Janssen: “Ik heb bewondering voor hoe er met zo’n strakke planning zo’n mooi en toekomstbestendig gebouw is opgeleverd.” Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan de aanleg van het schoolplein en het fietspad door AVG Wegenbouw uit Gennep.

Vergroening buitenruimte
Begin september worden de natuurlijke speeltoestellen geplaatst. De beplanting van zowel het schoolplein als het eerste gedeelte van de openbare ruimte gebeurt in het najaar. “Ik kan niet wachten totdat het hier groen is en iedereen kan genieten van de parkachtige omgeving die Gennep rijker is geworden”, aldus Rob. Het plan voor de buitenruimte, dat door bureau Idverde in samenwerking met de gebruikers is ontworpen, is in te zien op www.gennep.nl/kec.

Sloop Piramide
Halverwege september start de sloop van het voormalig schoolgebouw van SBO De Piramide. Daarna kan het tweede deel van de openbare ruimte worden aangelegd, dat in het voorjaar van 2022 wordt beplant.

Ontmoeting en samenwerking
Het KEC is ontworpen om ontmoetingen te stimuleren en de synergie tussen de verschillende scholen en kinderopvang te vergroten. Bij het overhandigen van de sleutels wenste de wethouder de nieuwe gebruikers van het KEC een fijne samenwerking toe. Niet te vergeten ook met SO Mikado, die vanwege een voorlopig ruimtegebrek niet meeverhuist. Rob: “Het kan niet anders dan dat dit gebouw gaat bijdragen aan de geweldige zorg en aandacht die jullie voor de kinderen hebben. Zowel het gebouw als de omgeving zullen hun leer- en speelervaringen nóg meer prikkelen.”

Een feestelijke opening, georganiseerd door de gebruikers van het KEC, volgt na de zomervakantie.

Bij de oplevering waren vertegenwoordigers van alle bij de bouw betrokken partijen de scholen en kinderopvang aanwezig.

04-02-2021

Nieuwe naam KEC bekend.

Het KEC gaat Ganapja heten. Deze naam werd ingezonden door Bertruke Wein en door een jury, waaronder wethouder Rob Janssen, gekozen. De naam Gennep is afgeleid van het Keltische Ganapja. Dat verwijst naar een plaats waar twee wateren, de Maas en de Niers, samenkomen. Bertruke: ”Ganapja vormde lang geleden een ontmoetingsoord voor mensen vanuit verschillende windstreken, waar volop bedrijvigheid heerste. Ook het KEC ligt aan de Niers, vlak voor deze in de Maas uitmondt en staat voor ontmoeting. Niet alleen binnen je eigen klaslokaal of school, maar ook tussen de verschillende scholen en een kinderopvang. Het is een plek die uitnodigt tot samen leren en spelen.”


Aan de Martinushof in Gennep wordt een nieuw pand gebouwd voor Kind Expertise Centrum (KEC) Picardie, waar een aantal scholen uit de omgeving gaan huisvesten. De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen voor het schooljaar 2021/2022 naar het nieuwe pand. De bouw is in september 2020 begonnen en de verwachte oplevering is halverwege 2021.

BPEM is betrokken geweest vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering van dit project. Er hebben vele gebruikers overleggen plaatsgevonden om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van ieders wensen. Deze wensen hebben wij vertaalt in een compleet en duurzaam ontwerp voor W- en E-installaties waarbij comfort een hoge prioriteit heeft.

In deze uitvoering zijn de volgende partijen betrokken:

Opdrachtgever en projectmanagement: Nul25

Architect: Frencken Scholl Architecten

Adviseur installaties: Boink Project- & Energiemanagement B.V.

Bouwkundig aannemer: Aarts Bouw

Bouwkundig begeleider: Buster Bouwcontrol

Constructeur: Peulen Advies

Elektrotechnisch installateur:  Brandsen installatietechniek B.V.

Werktuigbouwkundig installateur: Brandsen installatietechniek B.V.