Het Grenco gebied wordt ontwikkeld tot een locatie voor data- en  ICT-bedrijven waar men elkaar kan ontmoeten én waar gewoond en gerecreëerd kan worden. De innovatie van toen gaan we verbinden aan de ontwikkelingen van nu. Het wordt de perfecte plek om de technologie van de toekomst te huisvesten en te verbinden. Er worden prachtige mogelijkheden geschetst voor een gebied dat een visitekaartje van Den Bosch kan worden op een toplocatie, dicht bij het station. Bij het Grenco-terrein komt de focus op ICT te liggen waarbij de kruisbestuiving tussen onderwijsinstellingen, vaklieden en kenniswerkers een belangrijk element is. Door het terrein gefaseerd te ontwikkelen kan in elke fase bekeken worden waar de accenten moeten liggen, en wat op dat moment de wensen zijn vanuit de markt, de inwoners en de gemeente.

Het Grasso gebouw maakt deel uit van de herontwikkeling van het naastliggende Grenco terrein. Als een waar ‘’klein silicon valley’’, moet het een space for digital minds worden.

BPEM is na de eerste ontwerpfase door de gemeente ’s-Hertogenbosch gevraagd voor de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties. Dit voorontwerp wordt vertaald naar een compleet en realistisch technisch ontwerp.

In deze uitvoering zijn de volgende partijen betrokken:

Opdrachtgever:  Gemeente ’s-Hertogenbosch
Projectmanagement: N.V. Bossche Investerings Maatschappij
Architect: Tarra Architectuur & Stedenbouw