Nieuwbouw Facilitair Centrum te Assen;

Initiator en gebruiker “Stichting Interzorg” in Assen heeft haar visie kunnen realiseren in het nieuwbouw pand aan de Portugaallaan te Assen.

Visie: Zeer energiezuinig gebouw te realiseren.

De installaties zijn als volgt;

Klimaatinstallatie: Volledig gas-loos middels warmtepompen High-end welke gecombineerd geschikt voor verwarmen en koelen voor het gehele pand worden toegepast. De klimaatbeheersing geschied via het systeem zowel voor Kantoren, Restaurant als ook grootkeuken en Wasserij. De ventilatie is vraag gestuurd waardoor extra comfort en energiezuinigheid wordt gerealiseerd.

LED-verlichting: Het gehele gebouw is met LED-verlichting verlichting uitgevoerd inclusief sfeer verlichting. Het systeem wordt middels een “slimme”regeling centraal gestuurd. De centrale regeling is volledig op KNX-aangestuurd.

PV-panelen: Op dak is een PV-veld geplaatst met ruim 450 hoogwaardige zonnepanelen welke geïntegreerd zijn in de elektrotechnische installatie middels trafo-station voor dit gebouw.

Energie-bemetering: Het volledige pand wordt middels energiemeters bemeterd zodat er duidelijke verbruiksgegevens per gebouwdeel of productieproces kunnen worden gedeeld voor beheer en energiemanagement.

Wasserij warmteopwekking: Door Technisch Bureau Reinders is er in de wasserij  een hoogwaardige en energiezuinige procesinstallatie gebouwd met daarin diverse energiezuinige voorzieningen geïntegreerd. De warmte van proces-afvoerwater van de wasmachines wordt alvorens te lozen op het gemeente riool middels warmtewisselaar onttrokken en hergebruikt bij opwarming van het koudwater uit de bodembron. De verwarming van het proceswater wordt ook voorverwarmt als 2e stap middels een groot zonnecollector-veld op dak. Het collector-veld bestaande uit 18 stuks grote Vacuümbuis-collectoren welke een opwekkingscapaciteit hebben van 180 kW output in de zomerperiode.

Grootkeuken installatie: Door de productiecapaciteit van 1000 maaltijden per dag met transport van en naar de zorglocaties is gekozen voor een koelsysteem gecombineerd met een ijswater bassin. Hierdoor is het mogelijk om koude te bufferen van de productiepiek capaciteit gedurende de dag. Het bassin wordt in de nachtperiode, waarin de nachttemperaturen buiten gunstig zijn om koude op te wekken, als buffer ingezet welke gedurende de dag periode benut wordt om koude te onttrekken. Hierdoor heeft het koude-productiesysteem een hoge rendementsverbetering t.o.v. de traditionele koude-opwekkingssystemen.

In deze uitvoering zijn de volgende partijen betrokken:
Bouwkundig: Hercuton B.V.
Installateur: Vriend B.V. Coevorden
Grootkeuken: Bouter B.V. 
Veld koeltechnisch aannemer voor Vriescellen/koelcellen en leverancier IJswater installatie Nu-air Grootkeuken afzuiging.
Wasserij: Laundry Coevorden
Leverancier wasmachines, drogers, zeepdoseermachines en sorteermachines. TBR Technisch Bureau Reinders (bouwer van onthardingsinstallatie warmwater procesinstallaties) Luchtcompressor-installaties, WSP carrousel installatie.