Op alle werkzaamheden van Boink Project- & Energiemanagement is de DNR 2011 van toepassing.

Wanneer u voor Boink Project- & Energiemanagement kiest, maken we afspraken over de werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren en op welke voorwaarden dat gebeurt. Wij werken op basis van standaard algemene voorwaarden, namelijk de DNR 2011. De DNR, een afkorting van ”De Nieuwe Regeling”, vormt de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is een gebruikelijke regeling, die gebaseerd is op Nederlandse regelgeving, voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en hun opdrachtgevers. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs, de branchevereniging van advies,- management- en ingenieursbureaus.

Standaardtaakbeschrijving (STB)

Standaard is op alle werkzaamheden de actuele DNR van toepassing, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd.

De Standaardtaakbeschrijving (STB) wordt gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen, het vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden. Hierop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren.

De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR.

Klik hier om de DNR 2011 te downloaden

Klik hier om de STB 2014 te downloaden