Energieprestatie BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.


BENG overheidsgebouwen

In artikel 5.2, zesde lid, van Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat per 1 januari 2019 nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd bijna energieneutraal zijn (BENG). Ook artikel 5.2, zevende lid, van Bouwbesluit 2012 is gewijzigd. Er is nu ook opgenomen dat alle overige gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn met ingang van 31 december 2020. Dit is de omzetting van artikel 9, eerste lid, van de herziene EPBD (de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen). De nieuwe energieprestatie eisen gelden niet voor zeer kleine kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte kleiner dan 100 m2.

BENG video (bron rvo.nl)