Boink Project- & Energiemanagement B.V. heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van werktuigkundige-, sanitaire- en elektrotechnische installaties.

Wij hebben de afgelopen jaren diverse opdrachtgevers geadviseerd in verschillende sectoren zoals retail (o.a. winkelketens in kleding, witgoed en DHZ), onderwijsinstellingen, sportaccommodaties, industrie, utiliteit.
We leveren adviesdiensten bij nieuwbouw, verbouw of renovatietrajecten.

De klanten worden ontzorgt doordat wij het gehele proces vanaf het eerste schetsontwerp tot de oplevering en de nazorg voor u verzorgen.
Uiteraard verzorgen wij ook de budgetbepaling, het bestek, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering.

Desgewenst ontzorgen wij u de aanvraag voor de omgevingsvergunning, dit bijgestaan door EPC-, transmissie- en ventilatieberekeningen als ook lichtberekeningen.
De laatste technieken op het gebied van energiebesparing en beperking van CO²-uitstoot zullen gedurende dit proces voortdurend worden getoetst of besproken.

Wij hebben een heldere kijk op installatietechniek.
Betrokkenheid, flexibiliteit, integriteit, nazorg en absolute onafhankelijkheid staat hierbij hoog in het vaandel.


Second Opinion en installatierapportages

Bent u niet tevreden over de werking van uw installatie, heeft u twijfels over het energieverbruik en zijn en er klachten van gebruikers? Wij zijn onafhankelijk en kunnen hier een objectief oordeel over vellen.
Second opinions zijn steeds vaker gewenst door de toenemende eisen die gesteld worden aan hedendaagse gebouwen en de discussies die hierdoor kunnen ontstaan.
Wij scheppen hier de helderheid in die u zoekt en geven u een duidelijk rapport in handen.

Bent u in het bezit van vastgoed of voornemens te investeren in vastgoed?
Denkt u dan eens aan het vaststellen van de status van de installaties. U wenst immers later niet te worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud, een gebrekkig werkende installatie en hoge energiekosten.
Wij kunnen voor u 0-statusrapportages verzorgen waarbij de te verwachte kosten inzichtelijk worden gemaakt voor zowel de korte- als op lange termijn.

EPA-advies werkzaamheden :
Doordat binnen de utiliteitsgebouwen een duidelijke kosten reductie wordt vereist de komende jaren zien wij verdere mogelijkheden om extra dienstverlening aan u of uw klanten te verstrekken door middel van EPA-labeling en maatwerkadviezen. Hierdoor worden het energieverbruik gerelateerd aan de toegepaste installaties in het pand en geeft inzicht over de mogelijkheden tot het reduceren van energie.